Resultat lønnsforhandlinger Norge/Nordic

Negotia har vært gjennom en svært hektisk vår med utfordrende oppgaver. Salg av selskapet og tøffe nedbemanningsrunder ble avløst av lønnsforhandlinger og i skrivende stund er neste nedbemanningsrunde allerede i gang, største hittil i år. yell

Les mer

Lønnsforhandlinger 2015

I dag 18.5 gikk startskuddet for årets lønnsforhandlinger i EVRY Norge og EVRY Nordic Operation. Forhandlingene foregår utover i uken.  Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om størrelsen på lønnstilleggene og ikke om utformingen av selve tariffavtalen.

Les mer

Fusjonsutredningen mellom Negotia og Parat stanses

Styringsgruppen konkluderer med at det ikke er grunnlag for å utforme en endelig og bindende avtale om sammenslåing av de to forbundene. Les artikkel her.

Rentekutt på boliglån til Negotia-medlemmer

Gjensidige gir nå enda bedre medlemstilbud på boliglån, rente fra 2.6% nominelt og fastrentelån på 2.2% med 3-års binding. Les mer om tilbudet.